ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และการป้องกันไม่ให้เกิดโรค

โรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ทั่วโลก โดยมีปัจจัยเสี่ยงมากมายที่สามารถเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคได้ การตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้และการดำเนินมาตรการป้องกันที่เหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการรักษาสุขภาพหัวใจให้แข็งแรง ที่สำคัญคือเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข